jankafialka

Materiály od študentov pre učiteľov

Tu nájdu učitelia tie najlepšie materiály od študentov pedagogickej fakulty.

Materiály pre učiteľov od študentov - ilustračný obrázok
  • Pracovné listy pre žiakov 2.r. ZŠ zamerané na medzipredmetové vzťahy matematika-slovenčina. Všetkymi 8 PL sa prelína jeden rozprávkový príbeh. 1PL = 1 vyučovacia hodina. Autorka: Bc. Erika Kadlečíková.
  • tu budú neskôr ďalšie…