jankafialka

Všeličo z geometrie

Čo by ste narysovali, ak dostanete prvýkrát do ruky rysovacie potreby a máte narysovať niečo z geometrie? Skúsite možno všeličo, ale kruhy budú pravdepodobne to, čím sa budete zabávať najdlhšie. Preto prvým naším počinom v súvislosti s geometriou v rovine sú práve kruhy obohatené o prvok náhody. Takže výsledok je vždy originálny.

Každé kliknutie na obrazovku pridá desať náhodných kruhov. Náhodné je umiestnenie, veľkosť aj farba každého kruhu.

Voľný pád

V tejto ukážke môžeme sledovať pohyb simulujúci voľný pád lopty na podložku. Pri každom páde sa lopta odrazí späť so zmenšenou silou. Farba a umiestnenie sú vyberané náhodne. Novú loptu možno pridať, aj keď pôvodná ešte nedoskákala.Rotačné telesá

Rotačné telesá - to nie je len valec, kužeľ a guľa. Tu vidíme ukážky iných telies vzniknutých rotáciou časti kruhu. Telesá sú mierne priesvitné, takže si pri určitom uhle môžeme vnútri telesa všimnúť útvar, ktorého rotáciou teleso vzniklo.

Mnohosten

Vedeli ste, že ak spočítate počet vrcholov a počet stien, odpočítate počet hrán, tak vždy, v úplne každom mnohostene, dostanete výsledok 2? Platí to pre bežné mnohosteny, ako je kocka, hranoly, ihlany, ale aj všelijaké iné čudá, ktoré sú tvorené iba rovnými stenami.